بهداشت محیط در آشفته بازار کرونا با کسبه چه تعارفی دارد؟ مردم از مشکلات بهداشتی در برخی فروشگاهها می گویند، انگار نظارت جدی بهداشتی کنار گذاشته شده… یکماه پیش بود که در یکی از فروشگاهها جنسی با گذشت ۶ ماه از تاریخ انقضاء به مشتری فروخته شده بود ، حال خبر از دعوای فروشنده با […]

بهداشت محیط در آشفته بازار کرونا با کسبه چه تعارفی دارد؟
مردم از مشکلات بهداشتی در برخی فروشگاهها می گویند، انگار نظارت جدی بهداشتی کنار گذاشته شده…
یکماه پیش بود که در یکی از فروشگاهها جنسی با گذشت ۶ ماه از تاریخ انقضاء به مشتری فروخته شده بود ، حال خبر از دعوای فروشنده با مشتری بخاطر تذکر مشتری به نداشتن ماسک فروشنده به گوش می رسد…
وقت آن است تا بهداشت محیط کاخک خودی نشان دهد و با نظارت و کنترل بیشتر مسائل بهداشتی ، با بی توجهی اصناف کوتاه نیاید.
______________
متعاقب این گزارش پاسخ مسئول بهداشت محیط شهر کاخک به شرح ذیل درج می گردد.
#پاسخ_مسئولین ??

سلام وقتتون بخیر
بهداشت محیط نه کوتاهی کرده نه تعارفی داشته
فقط یه مدته کل وقت اداری صرف پیگیری مثبت ها و مشکل بهداشتی خیابان شریعتی ۳ شده است.
انشالله از فردا روال قبل با سخت گیری بیشتر اجرا خواهد شد …