برابر دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به بانکها برای دریافت وام ازدواج برای هر شخص یک ضامن کفایت می کند. حال شهروندی که بخاطر ضمانت وام خود از بانکی در کاخک کلافه شده بود با مراجعه به کاخک نیوز خواستار پیگیری موضوع شد تا اینکه رئیس بانک ملی مرکزی گناباد در پاسخ به سوال کاخک نیوز […]

برابر دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به بانکها برای دریافت وام ازدواج برای هر شخص یک ضامن کفایت می کند.
حال شهروندی که بخاطر ضمانت وام خود از بانکی در کاخک کلافه شده بود با مراجعه به کاخک نیوز خواستار پیگیری موضوع شد تا اینکه رئیس بانک ملی مرکزی گناباد در پاسخ به سوال کاخک نیوز ضمن تایید یک ضامن معتبر برای وام ازدواج گفت: تنها در مواقعی به تشخیص رئیس شعبه دو ضامن درخواست می شود که با درنظر گیری شرایط احتیاط وصول مطالبات از یک ضامن بخاطر ضعف مالی وی امکان پذیر نباشد و اقساط بیش از حد معوق گردد.

عبدالهیان افزود: گاهاً برخی ضامنین نیز بخاطر دور دادن وام گیرنده از بانک میخواهند تا بخاطر پشتوانه بیشتر یک ضامن دیگر درخواست نمایند یا بخاطر فرار از ضمانت خواستار عدم تایید صلاحیت خود هستند که این موضوع باعث کند شدن مراحل دریافت تسهیلات بانکی و نارضایتی از بانک می شود.
وی با تاکید بر استعلامات قبل از تشکیل پرونده از ضامنین ، از متقاضیان هرگونه تسهیلاتی خواست تا از ابتدا در معرفی ضامن معتبر دقت نمایند.
_______________
پ ن : خب طبیعیه برای وصول اقساط معوق احتمالی ، وجود دو ضامن آنهم کاسب و کارمند کار را برای بانک سهل و راحت تر می کند. زیرا بانکها خودشان می دانند زوجین با مشکلات اقتصادی امروزی بسختی توان باز پرداخت وام خود را خواهند داشت.
?? @B_kakhkNews