?درمراسم افتتاحیه روز گذشته آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) از آقای محمد علی ذوقی مدیر توانمند اجرایی آن بارگاه به پاس فعالیت های مستمر و چشمگیر ایشان و جذب کمکهای خیرین از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناباد تجلیل شد. ?همچنین محمدعلی ذوقی از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر کاخک […]

?درمراسم افتتاحیه روز گذشته آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) از آقای محمد علی ذوقی مدیر توانمند اجرایی آن بارگاه به پاس فعالیت های مستمر و چشمگیر ایشان و جذب کمکهای خیرین از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناباد تجلیل شد.
?همچنین محمدعلی ذوقی از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر کاخک بعنوان خادم نمونه سال معرفی و از طرف مسئولین شهر کاخک از خدمات و خیر اندیشی ایشان با اهداء لوح سپاس قدردانی شد.