همزمان با بهره برداری از پروژه های بارگاه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) ، کلنگ فاز چهارم همسان سازی قبور در صحن آستان مقدس امامزاده (ع) به زمین زده شد. محمدعلی ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) درگفتگو با کاخک نیوز گفت : در این فاز ۸۰۰ مترمربع از صحن با پیش بینی ۲۰۰ […]

همزمان با بهره برداری از پروژه های بارگاه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) ، کلنگ فاز چهارم همسان سازی قبور در صحن آستان مقدس امامزاده (ع) به زمین زده شد.
محمدعلی ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) درگفتگو با کاخک نیوز گفت : در این فاز ۸۰۰ مترمربع از صحن با پیش بینی ۲۰۰ میلیون تومان هزینه ، بهسازی و همسان سازی خواهد شد که با همت خیرین و بستگان متوفیان به اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: ۳۰۰۰ مترمربع باقیمانده صحن در بحث همسان سازی در فازهای بعدی اجرا خواهد شد .
قابل ذکر است : فاز اول و دوم همسان سازی قبور در سالیان گذشته اجرا شده که اجرای فاز دوم آن علاوه بر ضعف پیمانکار از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و بعلت نبود اعتبارات لازم ادامه آن پروژه چندسالی متوقف گردیده بود ، امسال با تلاش محمدعلی ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) و همت خیرین و بستگان متوفیان، مرحله سوم اجرای طرح به خوبی و به بهترین شکل ممکن به اجرا در آمده است که انصافاً جای قدردانی دارد.