قربانی فرماندار گناباد در مراسم توزیع بسته های معیشتی موکب مهربانی در جمع مسئولین شهر کاخک با اشاره به شخصیت بارز آقای خندان گفت؛ خدمات خیر خواهانه آقای خندان تاکنون در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی شهرستان گناباد بسیار ارزشمند بوده و ایشان علاوه بر سرمایه گذاری با روحیه و عزم خداپسندانه خود در حوزه […]

قربانی فرماندار گناباد در مراسم توزیع بسته های معیشتی موکب مهربانی در جمع مسئولین شهر کاخک با اشاره به شخصیت بارز آقای خندان گفت؛ خدمات خیر خواهانه آقای خندان تاکنون در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی شهرستان گناباد بسیار ارزشمند بوده و ایشان علاوه بر سرمایه گذاری با روحیه و عزم خداپسندانه خود در حوزه کمکهای مردمی نیز حامی ارزشمندی برای مردم محروم در کنار دستگاههای حمایتی شهرستان گناباد هستند.
به گزارش #کاخک_نیوز قربانی فرماندار گناباد از حسن خندان بعنوان یک خیر بزرگ در سطح ملی یاد کرد و افزود: تاکنون حدود ۷۰۰۰ خانوار محروم در سطح شهرستان شناسایی شده که از ظرفیت نیک ایشان در جهت بهره مندی محرومین استفاده خواهدشد.
وی در پایان سخنان خود از نیت آقای خندان در حوزه های توسعه ای و حمایتی در شهرستان گناباد قدردانی نمود .