در سالروز شهادت امام مهربانی ها حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مراسم توزیع ۱۰۰۰ بسته اقلام معیشتی ویژه خانواده های بی بضاعت و نیازمند شهرستان گناباد و بخش کاخک با ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیّر نیک اندیش حسن خندان عضو هیات امناء موسسه گلستان علی (ع) مشهد مقدس با حضور فرماندار شهرستان […]

در سالروز شهادت امام مهربانی ها حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مراسم توزیع ۱۰۰۰ بسته اقلام معیشتی ویژه خانواده های بی بضاعت و نیازمند شهرستان گناباد و بخش کاخک با ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیّر نیک اندیش حسن خندان عضو هیات امناء موسسه گلستان علی (ع) مشهد مقدس با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین شهر کاخک برگزار گردید.
مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک
با قدردانی از اقدامات خیرخواهانه حسن خندان شهروند افتخاری کاخک گفت؛ حس خیر اندیشی و نیکوکاری آن بزرگوار زاییده ایمان ایشان هست و آقای خندان در همه امورات ، منشا خدمات خیر هستند.