حسن خندان خیّر و سرمایه گذار دهکده آبی کاخک که بعلت برخی ناملایمات در سیستم اداری چند سالی ادامه پروژه خود را متوقف و قصد ادامه انجام پروژه را نداشت ، دعوت مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان را پذیرفت و امروز با چهره ای خوشحال و خندان در کاخک به دیدار نماینده مردم شهرستان آمد […]

حسن خندان خیّر و سرمایه گذار دهکده آبی کاخک که بعلت برخی ناملایمات در سیستم اداری چند سالی ادامه پروژه خود را متوقف و قصد ادامه انجام پروژه را نداشت ، دعوت مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان را پذیرفت و امروز با چهره ای خوشحال و خندان در کاخک به دیدار نماینده مردم شهرستان آمد . ایشان با ورود به شهر کاخک در حضور مهندس صفایی نوید ادامه تکمیل پروژه خود را به مسئولین کاخک داد.
خندان علاوه بر ادامه اجرای پروژه سنگین خود و انجام امورات خیر ، تصمیم گرفت تا با همراهی مهندس صفایی نماینده مردم شهرستان و سایر مسئولین خدمات دیگری از جمله طرحهای ماندگار عمرانی، گردشگری و… بدون هیچ گونه تسهیلاتی در منطقه اجرا نماید.
?قابل ذکر است طرح احداث مجموعه دهکده آبی این سرمایه گذار با حمایت جدی صفایی در زمان تصدی فرمانداری گناباد استارت خورد ./ #کاخک_نیوز