#هشدار ?آیا می دانید آمار ابتلا به بیماری و متاسفانه فوت ناشی از کرونا طی روزهای اخیر بشدت افزایش یافته است؟ ?آیا می دانید متاسفانه وضعیت نامناسبی از نظر شیوع بیماری کرونا در سطح بخش کاخک و شهرستان گنابادحاکم است؟ ?آیا می دانید علت افزایش تست های مثبت و آمار مبتلایان ، ناشی از اجتماعات […]

#هشدار
?آیا می دانید آمار ابتلا به بیماری و متاسفانه فوت ناشی از کرونا طی روزهای اخیر بشدت افزایش یافته است؟
?آیا می دانید متاسفانه وضعیت نامناسبی از نظر شیوع بیماری کرونا در سطح بخش کاخک و شهرستان گنابادحاکم است؟
?آیا می دانید علت افزایش تست های مثبت و آمار مبتلایان ، ناشی از اجتماعات شکل گرفته و مسافرتهای غیر ضرور می باشد؟
♦️در این شرایط تاکید می کنیم در دهه آخر صفر ، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از شرکت در اجتماعات ، حافظ سلامتی خود و دیگران باشید. / کاخک نیوز