♦️صفایی در پایان برنامه ها و بازدیدهای خود در شهر کاخک با حضور در بخشداری این شهر در نشستی با حضور بخشدار ، شهردار و اعضای شورای اسلامی پیرامون بررسی درخواستهای مسئولین این شهر حضور یافت. در این نشست بررسی راههای ارتباطی از جمله راه کاخک سرایان ، راه کاخک کارشک ، موضوع خدمات درمانی […]

♦️صفایی در پایان برنامه ها و بازدیدهای خود در شهر کاخک با حضور در بخشداری این شهر در نشستی با حضور بخشدار ، شهردار و اعضای شورای اسلامی پیرامون بررسی درخواستهای مسئولین این شهر حضور یافت.

در این نشست بررسی راههای ارتباطی از جمله راه کاخک سرایان ، راه کاخک کارشک ، موضوع خدمات درمانی ، گردشگری سلامت ،تعریف احداث باغ ویلا توسط متقاضیان در سطح شهر کاخک ، پروژه کاشی هستی ، پدافند هوایی ، تعیین تکلیف اردوگاه شهید علایی ، دهکده آبی خندان و احداث مجتمع فرهنگی هنری از جمله طرحها و درخواستهای مسئولین این شهر بود.