?صبح امروز صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق جمعی از مسئولین شهرستانی و کاخک از پروژه مرمت و بازسازی آب انبار قلعه کاخک از آثار بجا مانده از زلزله ویرانگر سال ۴۷ بازدید کرد. قابل ذکر است : مرمت و بازسازی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان از سوی اداره میراث فرهنگی شهرستان […]

?صبح امروز صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق جمعی از مسئولین شهرستانی و کاخک از پروژه مرمت و بازسازی آب انبار قلعه کاخک از آثار بجا مانده از زلزله ویرانگر سال ۴۷ بازدید کرد.
قابل ذکر است : مرمت و بازسازی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان از سوی اداره میراث فرهنگی شهرستان آغاز شده است.
?همچنین بازدید از پروژه احداث موزه سوغات و صنایع دستی شهر کاخک در پارک آبشار صبح امروز از دیگر طرحهای مورد بازدید نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در شهر کاخک بود.