✅ دکتر حمیدی فرد مدیر هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی ( روسیه _ مسکو) از حامد قربانی فرماندار شهرستان گناباد به پاس حمایت و توجه ایشان به ظرفیت و توانمندی تولید کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و با کیفیت در سطح شهرستان با اهدای لوحی تقدیر نمود .

✅ دکتر حمیدی فرد مدیر هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی ( روسیه _ مسکو) از حامد قربانی فرماندار شهرستان گناباد به پاس حمایت و توجه ایشان به ظرفیت و توانمندی تولید کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و با کیفیت در سطح شهرستان با اهدای لوحی تقدیر نمود .