?صفایی نماینده مردم گناباد روز گذشته در ادامه بازدید از مناطق روستایی حوزه انتخابیه خود از روستای خانیک بازدید و از نزدیک با مردم ، دهیار و شورای اسلامی آن روستا گفتگو نمود . طرح ایمن سازی رودخانه ، کم عرض بودن و آسفالت نامناسب راه ورودی روستا ، اشتغالزایی و فرآوری سماق از جمله […]

?صفایی نماینده مردم گناباد روز گذشته در ادامه بازدید از مناطق روستایی حوزه انتخابیه خود از روستای خانیک بازدید و از نزدیک با مردم ، دهیار و شورای اسلامی آن روستا گفتگو نمود .
طرح ایمن سازی رودخانه ، کم عرض بودن و آسفالت نامناسب راه ورودی روستا ، اشتغالزایی و فرآوری سماق از جمله مسائل و مشکلاتی است که در نشست خانیکیها با نماینده مردم شهرستان مطرح شد.