🔸دیدار محمد صفایی نماینده مردم شهرستان با دهیار و شورای اسلامی روستای کلات روز گذشته صفایی ضمن بازدید از کلات ، از سد روستا و گردنه خطرساز سنگ سبز در محور گناباد به فردوس نیز بازدید کرد. 🔹نماینده مردم گناباد روز گذشته در حاشیه بازدید خود در روستای کلات از طرح اشتغالزایی پرورش زنبور عسل […]

🔸دیدار محمد صفایی نماینده مردم شهرستان با دهیار و شورای اسلامی روستای کلات روز گذشته
صفایی ضمن بازدید از کلات ، از سد روستا و گردنه خطرساز سنگ سبز در محور گناباد به فردوس نیز بازدید کرد.
🔹نماینده مردم گناباد روز گذشته در حاشیه بازدید خود در روستای کلات از طرح اشتغالزایی پرورش زنبور عسل در این روستا نیز بازدید و مشکلات آن حوزه را از زنبوردار منطقه جویا شد .