?دیدار محمد صفایی نماینده مردم شهرستان با دهیار و شورای اسلامی روستای کلات روز گذشته صفایی ضمن بازدید از کلات ، از سد روستا و گردنه خطرساز سنگ سبز در محور گناباد به فردوس نیز بازدید کرد. ?نماینده مردم گناباد روز گذشته در حاشیه بازدید خود در روستای کلات از طرح اشتغالزایی پرورش زنبور عسل […]

?دیدار محمد صفایی نماینده مردم شهرستان با دهیار و شورای اسلامی روستای کلات روز گذشته
صفایی ضمن بازدید از کلات ، از سد روستا و گردنه خطرساز سنگ سبز در محور گناباد به فردوس نیز بازدید کرد.
?نماینده مردم گناباد روز گذشته در حاشیه بازدید خود در روستای کلات از طرح اشتغالزایی پرورش زنبور عسل در این روستا نیز بازدید و مشکلات آن حوزه را از زنبوردار منطقه جویا شد .