?قطب تولید سماق شرق کشور در حوزه بخش کاخک است. تاکنون خبرها و گزارشات بسیاری در خصوص روستای خانیک بعنوان قطب تولید سماق شرق کشور توسط ما و سایر رسانه های محلی سطح شهرستان منتشر شده است و همگان بر این باورند که خانیک بعنوان خاستگاه تولید سماق شرق کشور شناخته می شود ، اما […]

?قطب تولید سماق شرق کشور در حوزه بخش کاخک است.

تاکنون خبرها و گزارشات بسیاری در خصوص روستای خانیک بعنوان قطب تولید سماق شرق کشور توسط ما و سایر رسانه های محلی سطح شهرستان منتشر شده است و همگان بر این باورند که خانیک بعنوان خاستگاه تولید سماق شرق کشور شناخته می شود ، اما بسیاری از روستاهای کوهپایه بخش کاخک نیز همچون کوه قلعه ، تک میدان ، بخت آباد ، زیرجان و ارتفاعات سد شهید نوری و… از دیگر مناطق تولید و برداشت محصول سماق ارگانیک در بخش کاخک است که این محصول استراتژیک شهرستان گناباد فقط در بخش کاخک تولید و برداشت می شود . حال خبرنگار محترم باشگاه خبرنگاران جوان با تهیه گزارشی مبنی بر برداشت سماق از روستای خانیک که از روستاهای نمونه و ییلاقی بخش کاخک می باشد ،هیچ گونه نامی از بخش کاخک نبرده که دور از انصاف بوده و بنا به انتقاد برخی همشهریان، حذف نام منطقه در تهیه اینگونه خبرها علاوه بر نقص در تهیه گزارش ، بیشتر باعث کدورت و حساسیت مردمان این دیار می گردد.

بنابراین جای آن داشت تا خبرنگار محترم گزارش جامع تری تهیه می نمود و نام بخش کاخک را از گزارش خود حذف نمی کرد.

✍ غلامی کاخک نیوز