#تشکر_و_قدردانی #پیام_همشهری?? باسلام خدمت همشهریان عزیز نکته ای خواستم عرض نمایم و آن فضای روح افزا و دلپذیرصحن و بارگاه ملکوتی امامزاده سیدمحمدعابد (ع) چراغ فروزان شهر و امید و آمال و آرزوهای مردم ولایتمدار شهرمان و زائرین گرانقدر آن بارگاه منور می باشد. اگرعزیزان دقت کرده باشند و لحظه ای درخصوص مرمت وساخت وساز […]

#تشکر_و_قدردانی
#پیام_همشهری??

باسلام خدمت همشهریان عزیز

نکته ای خواستم عرض نمایم و آن فضای روح افزا و دلپذیرصحن و بارگاه ملکوتی امامزاده سیدمحمدعابد (ع) چراغ فروزان شهر و امید و آمال و آرزوهای مردم ولایتمدار شهرمان و زائرین گرانقدر آن بارگاه منور می باشد.

اگرعزیزان دقت کرده باشند و لحظه ای درخصوص مرمت وساخت وساز این مکان مقدس تحلیل وتفسیرنمایند خواهنددید که طی دوسه سال اخیر چه خدماتی که انجام نشده آنهم باکمترین امکانات و اعتبارات و این میسرنگردیده مگر با وجودمدیری توانا.دلسوز.پرکار.بی ریا .بی منت و عاشق به اهل بیت عصمت وطهارت چون جناب حاج آقای ذوقی حفظه ا…مردی مردمی وانقلابی که تمام سعی وکوشش خودرا در راه حفظ وآبروی شهر و امامزاده عزیزمان بکاربرده و ما هر روزه شاهد پروژه ای جدید وتحولی تازه دراین بارگاه سراسر جود و کرم می باشیم.

ازجمله کارهای این عزیزدوست داشتنی که به چشم آمده، آیینه کاری تمیز و باصفای رواقها وشبستانها.گل کاری ودرخت کاری اطراف بارگاه .سروسامان دادن نیروی انسانی وخدام افتخاری و رسمی. سروسامان دادن سوئیت های قدیمی وساخت سوئیت های جدید و تکمیل سوئیت های نیمه ساز و نیمه تمام .بهسازی ، مرمت و راه اندازی مجدد سقاخانه . ورودی صحن به شکلی زیبا و ماندنی.تعویض دربهای ورودی خیلی زیبا و مقاوم امامزاده .تعمیرونمای مجدد و جدید ورودیهای برادران وخواهران.ایجاد و ساخت کفشداریهای زیبا و بروز.ساماندهی برق وصوت امامزاده که همیشه بامشکل مواجه بود.نظافت مستمربارگاه به نحوشایسته وقابل تحسین.زیباسازی وبازسازی قبورمطهر شهدا.تفکیک تدفین آرامگاه خانواده معززشهدا.زیباسازی قسمتی ازصحن امامزاده وساماندهی وبازسازی قبور متوفیات به شکل معماری اسلامی وباستانی وخیلی زیبا و ازهمه مهمتراجرای بزرگترین پروژه درحال ساخت رواق دوطبقه جدید و دههاپروژه جدید که بنده اطلاع ندارم که لازمست قسمت فرهنگی امامزاده درامراطلاع رسانی همت بیشتری نماید.

باتوجه به مواردفوق لازم می دانم به مصداق آیه شریفه《من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق》 ازاین برادر عزیز نهایت تشکر و قدردانی خودرا اعلام نموده وبه همشهریان عزیزخودم اعلام نمایم که افتخار کنید و به خود ببالید که مردانی را اینگونه درجامعه شهری خود داشته تاساکت و بی ریا و بی منت خالصانه .خاشعانه وعاشقانه خدماتی ارزشمندرا به هموطنان خود نموده و باقی الصالحاتی از خود برای شهرشان به یادگار میگذارند زبانم قاصراست ازگفتن وتعریف وتمجیداز این عزیزگرانقدر فقط ازخداوندبزرگ وصاحب عزیز آن بارگاه که شاهد کرامات زیادی تاکنون ازایشان بوده ایم میخواهم خود دست این عزیز راکه تمام زندگیش را باموالهم وانفسهم درطبق اخلاص گذاشته وصرف خدمت به این بارگاه مقدس نموده و می نماید بگیرد و کمکش نماید و او راحفظ وبه خودوخانواده عزیز و صبورش توان وسلامتی وخیر و برکت وعزت وسربلندی عطابفرماید.

ازهمشهریان عزیزهم تقاضادارم ازاین مردخدا از تشویقات لسانی وحضوری دریغ ننموده وباکمکهای مالی خود و تشویق دیگران به این موضوع مهم مضایغه ننموده وموجبات دلگرمی بیشتر این عزیز را فراهم آورند.

توفیق روزافزون شماجناب آقای ذوقی عزیز خدمتگزار واقعی بارگاه امامزاده سیدمحمدعابد (ع) کاخک و امیددلهای همشهریان عزیزکاخکی وخادم عاشق را ازدرگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.

شاد و سلامت و بانشاط باشید.
دوستدارشما عزیز دوست داشتنی
کوچک شما غلامرضانوروزی کاخکی