?بازدید فرماندار گناباد باتفاق معاونت و بخشدار کاخک ، روسای ادارات میراث فرهنگی و صمت شهرستان از اماکن تاریخی و طرحهای مربوط به حوزه میراث فرهنگی در روستای شیراز آباد در عصر روز گذشته. ?قابل ذکر است روستای شیراز آباد از توابع بخش کاخک دارای آثار تاریخی متعددی از جمله مسجد تاریخی ، درخت چنار […]

?بازدید فرماندار گناباد باتفاق معاونت و بخشدار کاخک ، روسای ادارات میراث فرهنگی و صمت شهرستان از اماکن تاریخی و طرحهای مربوط به حوزه میراث فرهنگی در روستای شیراز آباد در عصر روز گذشته.

?قابل ذکر است روستای شیراز آباد از توابع بخش کاخک دارای آثار تاریخی متعددی از جمله مسجد تاریخی ، درخت چنار تاریخی ، حمام و منازل سنتی و قدیمی می باشد که دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا پیگیر ثبت آثار تاریخی و ایجاد اقامتگاه بومگردی در روستا می باشند.