‍ ‍ ‍با رسیدن میوه انجیر و چینش این میوه خدا دادی ، کمتر کسی است که امسال به آفت برگهای درختان انجیر پی نبرده باشد، عدم مبارزه جدی در سالهای گذشته باعث شده تا امسال بخش عمده ای از درختان انجیر منطقه کاخک دچار اینچنین آفتی شود. با دقت به تصویر ذیل مشاهده می […]

‍ ‍ ‍با رسیدن میوه انجیر و چینش این میوه خدا دادی ، کمتر کسی است که امسال به آفت برگهای درختان انجیر پی نبرده باشد،
عدم مبارزه جدی در سالهای گذشته باعث شده تا امسال بخش عمده ای از درختان انجیر منطقه کاخک دچار اینچنین آفتی شود.
با دقت به تصویر ذیل مشاهده می کنید وجود نوعی کرم در میان برگها باعث شده تا فتوسنتز انجام نشود و برگها رفته رفته ضعیف و سپس خشک شده است.
به گفته کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کاخک ، این آفت لاروی با اصطلاح پروانه برگ خوار انجیر، دارای سه گونه بوده که تغذیه آنها از برگ درخت انجیر است و فصل تخم ریزی آنها نیز همزمان با تغذیه می باشد.

اما اینکه کشاورز چگونه با این افت مبارزه کند ،به گفته کارشناسان راههای مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به تهیه سم دیازینون که یکی از سموم ارگانو فسفره و حشره کش فرّار با قابلیت نفوذ در لایه های واکسی بافت برگ است ، اقدام و در دو نوبت با فاصله ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از رسیدن میوه انجیر سم پاشی برگهای درخت را انجام داد.
یکی دیگر از راههای مبارزه با این آفت نیز کنترل زمستانه است که کشاورز می تواند با جمع آوری برگهای آفت زده انجیر آنها را مدفون نماید یا اینکه بسوزاند. همچنین زیر و رو کردن خاک پای درخت هم در دفع این آفت موثر است.
قابل ذکر است: در صورت بی توجهی به کنترل و مبارزه با این گونه آفت ، در سال بعد پس از رویش برگها ، آفت مجدد برای تغذیه و تخم گذاری خود را به برگهای درخت می رساند وباعث خشک شدن تدریجی برگها و بالتبع ضعیف شدن درخت می شود.

✍غلامی کاخک نیوز