?علی اکبر شایانپور از آندست کشاورزانی است که بعد از بازنشستگی بیکار ننشسته و در روستایی که در اثر دو دهه خشکسالی نفسهایش به شماره افتاده بود، با کار کشاورزی دوباره زنده کرده و در این عرصه موفق عمل نموده است. گرچه کشاورزان دیگری همپای ایشان حرکت کرده و حتی آب کشاورزی این روستا را […]

?علی اکبر شایانپور از آندست کشاورزانی است که بعد از بازنشستگی بیکار ننشسته و در روستایی که در اثر دو دهه خشکسالی نفسهایش به شماره افتاده بود، با کار کشاورزی دوباره زنده کرده و در این عرصه موفق عمل نموده است.
گرچه کشاورزان دیگری همپای ایشان حرکت کرده و حتی آب کشاورزی این روستا را تقویت کرده اند، حال این همیاری بحمدا… سبب رونق کشاورزی در این روستا شده است.
شایان پور از دوران جوانی سرگذشت دو روستای کلاته شور و کندل را در اوج تَر سالی تا به اکنون بخوبی بخاطر دارد و افسوس گذشته ها را می خورد. همین امر او را بر آن داشته تا با همیاری دیگر کشاورزان نگذارد این روستا مضمحل شود.
?اکنون علاوه بر صیانت و محارست از منابع طبیعی و پرورش آبزیان ، از تولید بادام و انار گرفته تا زرشک ، پسته ، سماق ، چای ترش و سایر محصولات باغی و زراعی بصورت کاملا ارگانیک از جمله ثمراتی است که این کشاورز موفق از چندسال گذشته با استفاده از شیوه نوین آبیاری و آبخیزداری در کلاته شور کاخک رقم زده و بحمدا… رضایت خوبی از برداشت محصولات خود دارد.
اما آنچه بیش از رنج خشکسالی وی را آزرده خاطر ساخته ، خسارات ناشی از کرم سرشاخه خوار درختان بادام و چرای شبانه بخش عمده ای از درختچه های سماق توسط دامداران است .
?شایان پور به جوانان توصیه میکند درآمد کشاورزی علاوه بر برکت آن، بر زحمت و سختی کارش می چربد.حال با وجود بهترین منطقه آب و هوایی در بخش کاخک، جوانان از کار کشاورزی بخصوص شیوه های نوین کشاورزی غافل نشوند.

✍ غلامی کاخک نیوز