به لطف الهی نهاد حمایتی این مادر هزینه رنگ آمیزی منزل ایشان را متقبل شد ، هرچند درجهت کمک به ایشان قبلا مساعدتهایی هم صورت گرفته است. موسسه خیریه حضرت زهرا (س) هم تامین یخچال ایشان را متقبل شد. خیرین عزیزی هم در این راه پیشقدم شدند خدا خیرشان دهد.

به لطف الهی نهاد حمایتی این مادر هزینه رنگ آمیزی منزل ایشان را متقبل شد ، هرچند درجهت کمک به ایشان قبلا مساعدتهایی هم صورت گرفته است.

موسسه خیریه حضرت زهرا (س) هم تامین یخچال ایشان را متقبل شد.

خیرین عزیزی هم در این راه پیشقدم شدند خدا خیرشان دهد.