?آغاز سال تحصیلی جدید با نواخت نمادین زنگ مدرسه با حضور جمعی از مسئولین ، مدیران مدارس و تعدادی از دانش آموزان صبح امروز در دبستان شهید اندرزگو برگزارشد.

?آغاز سال تحصیلی جدید با نواخت نمادین زنگ مدرسه با حضور جمعی از مسئولین ، مدیران مدارس و تعدادی از دانش آموزان صبح امروز در دبستان شهید اندرزگو برگزارشد.