عصر امروز انحراف یکدستگاه خودروی سواری در محور ۴۰ گناباد_ فردوس باعث سقوط خودرو به دره شد که در پی این حادثه متاسفانه دوتن از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده جان باختند و دومجروح این حادثه نیز توسط نیروهای اورژانس۱۱۵ و بالگرد امدادی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند. علت وقوع حادثه در […]

عصر امروز انحراف یکدستگاه خودروی سواری در محور ۴۰ گناباد_ فردوس باعث سقوط خودرو به دره شد که در پی این حادثه متاسفانه دوتن از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده جان باختند و دومجروح این حادثه نیز توسط نیروهای اورژانس۱۱۵ و بالگرد امدادی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.
علت وقوع حادثه در دست بررسی است.