نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جمع عزادادران حسینی شهر کاخک در سخنان خود در جوار آستان مقدس امامزاده (ع) با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدا… الحسین(ع) ، سرمایه گذاری و اشتغال را یکی از مهمترین ‌موضوعات و نیاز امروزی دانست و گفت؛ باهمت مردم و مسئولین در […]

نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جمع عزادادران حسینی شهر کاخک در سخنان خود در جوار آستان مقدس امامزاده (ع) با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدا… الحسین(ع) ، سرمایه گذاری و اشتغال را یکی از مهمترین ‌موضوعات و نیاز امروزی دانست و گفت؛ باهمت مردم و مسئولین در حوزه اشتغال کارهای جدی را شروع نموده و با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و داخلی به نقاط مطلوبی خواهیم رسید. صفایی با اشاره به ظرفیت اجتماعی بی بدیل در کشور افزود؛ تاکنون دست دولتها در نفت بوده و از ظرفیت اجتماعی کشور فقط در مواقع بحران استفاده شده است زیرا که دولتها به تنهایی از عهده بحران بر نمی آیند .
وی گفت؛ در شرایطی که با اجبار از دخل نفت محروم شدیم این را باید فرصت طلایی بدانیم و از ظرفیت اجتماعی مردم در همه حوزه ها بهره ببریم .