اولین دستگاه کاربردی سماق کوبی اختراع شده نخبگان خانیکی روز گذشته در روستای خانیک پر وسعت ترین منطقه تولید سماق شرق کشور راه اندازی شد. به گزارش #کاخک_نیوز اولین دستگاهی که پوسته سماق را از سنگ دانه آن جدامیکند و پودر بسیار مرغوبی از آن بدست می آید و در مقایسه با دستگاههای شرکتی متفاوت […]

اولین دستگاه کاربردی سماق کوبی اختراع شده نخبگان خانیکی روز گذشته در روستای خانیک پر وسعت ترین منطقه تولید سماق شرق کشور راه اندازی شد.
به گزارش #کاخک_نیوز اولین دستگاهی که پوسته سماق را از سنگ دانه آن جدامیکند و پودر بسیار مرغوبی از آن بدست می آید و در مقایسه با دستگاههای شرکتی متفاوت و بی نظیر است ساخت دست نخبگان خانیک است.
دکتر رحمتی که دستاوردهای بسیاری را در زمینه سماق بدست آورده است گفت؛ طبق تحقیقات بعمل آمده و بازدید نماینده اتحادیه اروپا ، سماق خانیک بخاطر آنتی اکسیدان خوبی که دارد یکی از بهترین سماق های جهان است و بدنبال ثبت جهانی و برندسازی آن هستیم.
وی افزود؛ با مشارکت مردم خانیک اولین شرکت تعاونی کشاورزی باغداران گناباد با مرکزیت خانیک در زمینه سماق ایجاد و با راه اندازی کارگاه سماق کوبی ، دانه بندی و آسیاب و بسته بندی این محصول را انجام خواهیم داد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی گناباد، پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن محصول سماق ارگانیک در بیش از ۱۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت‌ در خانیک برداشت شود.