چند روز پیش در جلسه هیئات عزاداری پیرامون مسائل بهداشتی دکترنظرزاده مسئول مرکز بهداشتی درمانی کاخک مهمترین اولویت کمک به امور بهداشتی در کاخک را تملک املاک فرسوده مقابل درمانگاه و احداث مجتمع پزشکی ذکر کرد که با انتشار این خبر از سوی #کاخک_نیوز اولین مشعل کمک به این مهم از سوی هیئت حسینی دامداران […]

چند روز پیش در جلسه هیئات عزاداری پیرامون مسائل بهداشتی دکترنظرزاده مسئول مرکز بهداشتی درمانی کاخک مهمترین اولویت کمک به امور بهداشتی در کاخک را تملک املاک فرسوده مقابل درمانگاه و احداث مجتمع پزشکی ذکر کرد که با انتشار این خبر از سوی #کاخک_نیوز اولین مشعل کمک به این مهم از سوی هیئت حسینی دامداران روشن شد.
?????
متن پیام کمک هیئت حسینی دامداران جهت بهبود ارائه خدمات مرکز بهداشتی درمانی کاخک به شرح ذیل است:??

ای حسین (ع) در حریم رهت
عاشقان سر زپای نشناسند.

♦️به اطلاع عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدا… الحسین (ع) میرساند؛ امسال هیئت حسینی دامداران شهرمقدس کاخک که همه ساله به همت خیرین و اعضاء هیئت روز یازدهم محرم در محل مسجد ابوالفضلی از عزاداران حسینی پذیرایی می نمود ، با صلاح دید اعضای هیئت مقرر گردیدبخاطر رعایت مسائل بهداشتی در وضع کنونی بجای اطعام روز یازدهم محرم، مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان (چهل و پنج میلیون تومان) به درمانگاه شهید بهشتی شهرمان کاخک جهت تجهیزات و ارائه بهبود خدمات به همشهریان پرداخت نماید.
لذا تقاضامندیم عزیزانی که سالهای قبل این هیئت را یاری می نمودندامسال نیز در این امر خیر که کمتر از اطعام عزاداران نیست همکاری نمایند.
شماره حساب ۴۶۳ نزد صندوق قرض الحسنه کاخک بنام هیئت حسینی دامداران جهت دریافت نذورات نقدی خیرین می باشد.
ضمناًعزیزانی که نذورات غیر نقدی دارند به آقای حاج اسدا… چیتگر مراجعه نمایند.
اجرشما با سیدالشهدا (ع)
هیئت حسینی دامداران شهر کاخک