صبح روز گذشته امیر سرتیپ دوم ارسلان پرویز فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور ارتش جمهوری اسلامی باتفاق نماینده شهرستانهای گناباد و بجستان و جمعی از مسئولین شهرستان گناباد و کاخک جهت بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار یگان پدافند هوایی ارتش از اماکن پیشنهادی بازدید نمودند.

صبح روز گذشته امیر سرتیپ دوم ارسلان پرویز فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور ارتش جمهوری اسلامی باتفاق نماینده شهرستانهای گناباد و بجستان و جمعی از مسئولین شهرستان گناباد و کاخک جهت بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار یگان پدافند هوایی ارتش از اماکن پیشنهادی بازدید نمودند.