?توصیه می شود مراسم عزاداری در فضای باز حداکثر به مدت ۲ ساعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود. ?هیئات حتی الامکان از توزیع ماسک دریغ ننمایند. ?طبخ غذا فقط با شرایط بهداشتی بصورت توزیعی درب منازل مجاز است ?توزیع غذا در محل و پهن کردن سفره ممنوع است. ?توزیع مواد غذایی خشک بدون […]

?توصیه می شود مراسم عزاداری در فضای باز حداکثر به مدت ۲ ساعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود.
?هیئات حتی الامکان از توزیع ماسک دریغ ننمایند.
?طبخ غذا فقط با شرایط بهداشتی بصورت توزیعی درب منازل مجاز است
?توزیع غذا در محل و پهن کردن سفره ممنوع است.
?توزیع مواد غذایی خشک بدون تجمع مردم ممانعتی ندارد.
?هرگونه پذیرایی در بین مراسم ممنوع است
?برپایی موکب و ایستگاه صلواتی ممنوع است.
#کاخک_نیوز