ظهر امروز یک واحد لبنیاتی در کاخک به علت عدم رفع نواقص بهداشتی و شکایت متعدد شهروندان پلمپ شد. با بررسی شکایات شهروندان و عدم توجه متصدی این واحد صنفی به اخطاریه های متعدد مبنی بر رفع نواقص بهداشتی در پی بازدیدهای مکرر ،باعث شد تا در این آشفته اوضاع بیماری کرونا این واحد صنفی […]

ظهر امروز یک واحد لبنیاتی در کاخک به علت عدم رفع نواقص بهداشتی و شکایت متعدد شهروندان پلمپ شد.

با بررسی شکایات شهروندان و عدم توجه متصدی این واحد صنفی به اخطاریه های متعدد مبنی بر رفع نواقص بهداشتی در پی بازدیدهای مکرر ،باعث شد تا در این آشفته اوضاع بیماری کرونا این واحد صنفی متخلف از سوی مرکز بهداشت پلمپ گردد.
مسئول بهداشت محیط کاخک گفته سایر واحدهای صنفی که نواقص بهداشتی خود را رفع نکنند و سلامت جامعه را به خطر اندازند ، در انتظار پلمپ باشند.