?جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کاخک روز گذشته با حضور اعضای آن شورا و جمعی از شخصیت های فرهنگی شهر کاخک با محوریت فرهنگ کسب و کار در محل دفتر امام جمعه شهر کاخک برگزار شد. در پایان جلسه حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک با گرامیداشت روز خبرنگار ، از خبرنگاران این شهر قدردانی […]

?جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کاخک روز گذشته با حضور اعضای آن شورا و جمعی از شخصیت های فرهنگی شهر کاخک با محوریت فرهنگ کسب و کار در محل دفتر امام جمعه شهر کاخک برگزار شد.
در پایان جلسه حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک با گرامیداشت روز خبرنگار ، از خبرنگاران این شهر قدردانی نمودند.