قدرت ا… ابک مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در سفر خود به شهرستان گناباد در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی در جمع مسئولین در پاسخ به طرح مشکلات و خواسته های مسئولین شهر کاخک گفت؛ اتصال کاخک به جاده آسیایی را از محل اعتبارات ۰۶۱ اداره راهداری پیگیری […]

قدرت ا… ابک مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در سفر خود به شهرستان گناباد در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی در جمع مسئولین در پاسخ به طرح مشکلات و خواسته های مسئولین شهر کاخک گفت؛ اتصال کاخک به جاده آسیایی را از محل اعتبارات ۰۶۱ اداره راهداری پیگیری خواهد کرد.
به گزارش #کاخک_نیوز وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی شهرک بهارستان کاخک جزء اولویتهای این اداره است افزود؛ طی ماه جاری زمین مورد نیاز متقاضیان را از سوی مرجع مربوطه تحویل خواهیم داد.