حمیدرضا مهدوی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان در جلسه آن شورا که روز گذشته در سالن اداره ارشاد برگزارشد در سخنان خود بیشترین توجه شورای فرهنگ عمومی را به موضوع معضل بیکاری و هدایت به عرصه کار و اشتغال دانست. به گزارش #کاخک_نیوز حمید رضا مهدوی […]

حمیدرضا مهدوی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان در جلسه آن شورا که روز گذشته در سالن اداره ارشاد برگزارشد در سخنان خود بیشترین توجه شورای فرهنگ عمومی را به موضوع معضل بیکاری و هدایت به عرصه کار و اشتغال دانست.
به گزارش #کاخک_نیوز حمید رضا مهدوی مقدم در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به گرامیداشت روز خبرنگار و رسالت آنان در جهت آگاه سازی به جامعه با ابراز خرسندی گفت؛
رسانه های گناباد بلحاظ کمی و کیفی با فعالیت مستمر در حوزه اطلاع رسانی جزء رسانه های خوب و نمونه در سطح استان بوده و همواره با تکاپوی خود چراغ رسانه را روشن نگه داشته اند.
وی با اشاره به تلاش خبرنگاران در جهت آگاهی بخشی به جامعه در موضوع بیماری کرونا نیز گفت؛ خبرنگاران برای مردم دل میسوزانند ، سلامت خود را به خطر می اندازند تا اخبار آن حوزه را به درستی پوشش دهند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد از مشکلات خبرنگاران یاد کرد و افزود ؛ خدمات اصحاب رسانه با هدف آگاهی بخشی به جامعه ، ایجاد شور و نشاط به مردم و ایجاد زمینه مشارکت مردم در عرصه های ملی و دینی جای بسی قدردانی دارد.