?مادری با مراجعه به سردبیر کاخک نیوز در حالیکه بغض نیز گلویش را گرفته بود گفت ؛ بعد از ابتلا به کرونا تمام طول دوره نقاهت خود را در منزل سپری کردم اما زخم زبانهای برخی همسایه ها بیشتر از رنج کرونا آزارم می دهد. این مادر که پس از اتمام دوره بیماری اکنون در […]

?مادری با مراجعه به سردبیر کاخک نیوز در حالیکه بغض نیز گلویش را گرفته بود گفت ؛ بعد از ابتلا به کرونا تمام طول دوره نقاهت خود را در منزل سپری کردم اما زخم زبانهای برخی همسایه ها بیشتر از رنج کرونا آزارم می دهد.
این مادر که پس از اتمام دوره بیماری اکنون در سلامت کامل بسر می برد و حتی به محل کارخود بازگشته است دیگر از ادامه صحبت باز ماند که فرزندش اینگونه ادامه صحبت داد؛ مادرم در محل کار مبتلا شد و در خانه ماند اما بقدری از برخی همسایگان طعنه ها، سرزنش ها و گفتگوها شنیدیم که بعضاً حتی دوستانم از ما دوری میکنند.
این فرزند با چشمان پر اشک می گفت: خواهشی که دارم این است تا اطرافیان بیشتر از این ما را اذیت نکنند.
تمام….
????
___________
?لحظاتی بعد با خود اندیشیدم که چرا برخی مردم کرونا را ننگ می دانند ؟
چرا اینگونه افراد با خود نمی اندیشند این یک بیماریست که ممکن است هر کدام از ما را دیر یا زود درگیر کند؟

?حال ای کسانی که با رفتار خود فرد مبتلا به کرونا را آزرده خاطر می کنید: بخدا آنکه به درد و رنج کرونا گرفتار شده است زخم زبانها و حرفهای ناپسندتان بیش از هرچیزی فرد مبتلا را آزار می دهد و بر طول دوره درمان و استرس وی بیشتر می افزاید.

?با گواژه گفتن خود جواب اشک مادر بی گناه و فرزند یتیم را در پیشگاه خداوند چه خواهید داد؟؟!!!