ظهر امروز طی مراسمی با حضور امام جمعه ، بخشدار ، رئیس اداره مخابرات شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک، مهندس فرهاد حاجی اسماعیلی بعنوان رئیس مرکز مخابرات کاخک معرفی شد. قابل ذکر است ؛ پس از بازنشستگی علی سلطان محمدی از سمت ریاست مرکز مخابرات کاخک ، این مرکز تاکنون بصورت سرپرستی اداره […]

ظهر امروز طی مراسمی با حضور امام جمعه ، بخشدار ، رئیس اداره مخابرات شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک، مهندس فرهاد حاجی اسماعیلی بعنوان رئیس مرکز مخابرات کاخک معرفی شد.
قابل ذکر است ؛ پس از بازنشستگی علی سلطان محمدی از سمت ریاست مرکز مخابرات کاخک ، این مرکز تاکنون بصورت سرپرستی اداره می شد که امروز فرهاد حاجی اسماعیلی رسماً ریاست آن را برعهده گرفت.