علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. #شکار_دوربین ? ایجاد شکاف عمیق روی قسمتی از چنار میدان امام (ره) اگر این شکاف ادامه پیدا کند بزرگترین شاخه این چنار که بخش اعظمی از این درخت کهنسال است شکسته و از بین خواهد رفت. ?می طلبد تا هرچه سریعتر شهرداری با کمک مردم این موضوع راجدی […]

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
#شکار_دوربین
? ایجاد شکاف عمیق روی قسمتی از چنار میدان امام (ره)
اگر این شکاف ادامه پیدا کند بزرگترین شاخه این چنار که بخش اعظمی از این درخت کهنسال است شکسته و از بین خواهد رفت.
?می طلبد تا هرچه سریعتر شهرداری با کمک مردم این موضوع راجدی گرفته و رسیدگی نماید.
? #صبا_کاخک