علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. #شکار_دوربین 🍁 ایجاد شکاف عمیق روی قسمتی از چنار میدان امام (ره) اگر این شکاف ادامه پیدا کند بزرگترین شاخه این چنار که بخش اعظمی از این درخت کهنسال است شکسته و از بین خواهد رفت. 🍁می طلبد تا هرچه سریعتر شهرداری با کمک مردم این موضوع راجدی […]

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
#شکار_دوربین
🍁 ایجاد شکاف عمیق روی قسمتی از چنار میدان امام (ره)
اگر این شکاف ادامه پیدا کند بزرگترین شاخه این چنار که بخش اعظمی از این درخت کهنسال است شکسته و از بین خواهد رفت.
🍁می طلبد تا هرچه سریعتر شهرداری با کمک مردم این موضوع راجدی گرفته و رسیدگی نماید.
📸 #صبا_کاخک