#شکار_دوربین ?ترانس برق یک شرکت در حال احداث بعلت بدهی زیاد برق جمع شد. کارگرانی که از این شرکت مدتها طلبکارند و قبلا هم گفتیم هنوز دستشان به جایی بند نیست . مبادا حق و حقوقاتشان تضییع شود. ? #صبا_کاخک

#شکار_دوربین
?ترانس برق یک شرکت در حال احداث بعلت بدهی زیاد برق جمع شد.
کارگرانی که از این شرکت مدتها طلبکارند و قبلا هم گفتیم هنوز دستشان به جایی بند نیست . مبادا حق و حقوقاتشان تضییع شود.
? #صبا_کاخک