?عصر روز گذشته کلنگ ساختمان گود باستانی شهر کاخک با حضور فتاحی مدیر کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ، صفایی نماینده شهرستان و فرماندار گناباد و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر کاخک در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع در حاشیه بولوار ساحلی به زمین زده شد. به گزارش #کاخک_نیوز فتاحی مدیر کل ورزش […]

?عصر روز گذشته کلنگ ساختمان گود باستانی شهر کاخک با حضور فتاحی مدیر کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ، صفایی نماینده شهرستان و فرماندار گناباد و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر کاخک در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع در حاشیه بولوار ساحلی به زمین زده شد.

به گزارش #کاخک_نیوز فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مراسم کلنگ زنی گود باستانی کاخک گفت؛ این پروژه بعنوان پنجمین پروژه خیرساز ورزش گناباد است که نشان از سطح فرهنگ مردم در بخش ورزش داشته که بحق به اهمیت ورزش پی برده اند.
مدیر کل ورزش و جوانان افزود؛ ورزش نیاز اصلی جامعه ما برای همه اقشار است و هرجا ورزش بیشتر باشد آسیبهای اجتماعی آن کمتر است.
وی گفت؛ گودهای زورخانه علاوه بر سلامت جسمی بر توسعه فضیلت های اخلاقی و روحی ورزشکاران می افزاید.
فتاحی در پایان سخنان خود قول مساعد در جهت تجهیزات لازم این ورزشگاه بصورت رایگان را داد.