عکسی از مرحوم شادروان محمد خدادوست که روز گذشته به رحمت ایزدی رفت. ?به یاد دارم مرحوم خدادوست درسالهای ۸۲ و۸۳ از رانندگان متدین و با اخلاق اتوبوس در شرکت مسافربری نصر کاخک بود و خدمت خوبی به مردم این شهر نموده است . وی عمر خود را بیشتر در راه اسلام و اهل بیت […]

عکسی از مرحوم شادروان محمد خدادوست که روز گذشته به رحمت ایزدی رفت.

?به یاد دارم مرحوم خدادوست درسالهای ۸۲ و۸۳ از رانندگان متدین و با اخلاق اتوبوس در شرکت مسافربری نصر کاخک بود و خدمت خوبی به مردم این شهر نموده است . وی عمر خود را بیشتر در راه اسلام و اهل بیت (ع) گذراند.
#روحش_شاد