#شکار_دوربین 🔻چرا همه از نیسان آبی می ترسن؟ اینم یه نمایش دیگه از قدرت نیسان آبی🙄🙄 واقعا از نیسان آبی باید ترسید🏃🏃

#شکار_دوربین
🔻چرا همه از نیسان آبی می ترسن؟
اینم یه نمایش دیگه از قدرت نیسان آبی🙄🙄
واقعا از نیسان آبی باید ترسید🏃🏃