?بازدید فرماندار و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناباد باتفاق بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک از سه کارگاه آموزش فنی و حرفه ای شهر کاخک به مناسبت هفته کارآفرینی صبح امروز ?قابل ذکر است در این مرکز سه کارگاه آموزشی صنایع چوب ، مکانیک و تعمیر موتور خودرو و کیف و […]

?بازدید فرماندار و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناباد باتفاق بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک از سه کارگاه آموزش فنی و حرفه ای شهر کاخک به مناسبت هفته کارآفرینی صبح امروز
?قابل ذکر است در این مرکز سه کارگاه آموزشی صنایع چوب ، مکانیک و تعمیر موتور خودرو و کیف و چرم فعال است.