?بازدید مرادی بخشدار کاخک از روستای ذقیچ و دیدار با مردم این روستا جهت بررسی مسائل و مشکلات روستا ?تعریض راه دسترسی و اصلاح گردنه، درخواست گیرندگی شبکه های تلویزیونی ، درخواست پمپ آب جهت حل مشکل آبرسانی و احداث پارک کودکان از مهمترین درخواستهای مردم این روستا بود. ?قابل ذکر است روستای ییلاقی ذقیچ […]

?بازدید مرادی بخشدار کاخک از روستای ذقیچ و دیدار با مردم این روستا جهت بررسی مسائل و مشکلات روستا
?تعریض راه دسترسی و اصلاح گردنه، درخواست گیرندگی شبکه های تلویزیونی ، درخواست پمپ آب جهت حل مشکل آبرسانی و احداث پارک کودکان از مهمترین درخواستهای مردم این روستا بود.
?قابل ذکر است روستای ییلاقی ذقیچ از معدود روستاهایی است که پس از برقرسانی به آن روستا، بسیاری از اهالی آن مهاجرت معکوس داشته اند.