?صبح امروز مراسم تودیع فرماندهی پاسگاه انتظامی زیبد با حضور سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد ، مرادی بخشدار کاخک و جمعی از اعضای شوراها و دهیاران دهستان زیبد برگزار شد. در این مراسم از خدمات ۷ساله ستوانیکم محسن فرزانه فر قدردانی و ستوانیکم نصیری بعنوان سرپرست پاسگاه شهید شهامتی زیبد معرفی شد. گفتنی است […]

?صبح امروز مراسم تودیع فرماندهی پاسگاه انتظامی زیبد با حضور سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد ، مرادی بخشدار کاخک و جمعی از اعضای شوراها و دهیاران دهستان زیبد برگزار شد.
در این مراسم از خدمات ۷ساله ستوانیکم محسن فرزانه فر قدردانی و ستوانیکم نصیری بعنوان سرپرست پاسگاه شهید شهامتی زیبد معرفی شد.
گفتنی است ستوانیکم فرزانه فر از افسران جوان و خوشنام نیروی انتظامی گناباد است که در طول خدمت خود در زیبد رضایتمندی مردم آن دهستان را در پی داشته و از این پس در استان دیگری به ادامه خدمت خواهد پرداخت.