روز گذشته با اعلام یک مورد فوتی در منزل به پلیس ، تحقیقات در خصوص علت فوت خانمی حدود ۷۰ ساله در کاخک آغاز شد . به گزارش #کاخک_نیوز با انجام تست کرونای متوفی در روز قبل از حادثه ، تست وی نیز مثبت گزارش شده است ، از این رو برابر گزارش پزشکی قانونی […]

روز گذشته با اعلام یک مورد فوتی در منزل به پلیس ، تحقیقات در خصوص علت فوت خانمی حدود ۷۰ ساله در کاخک آغاز شد .
به گزارش #کاخک_نیوز با انجام تست کرونای متوفی در روز قبل از حادثه ، تست وی نیز مثبت گزارش شده است ، از این رو برابر گزارش پزشکی قانونی علت فوت متوفی نیز ناشی از کرونا اعلام شده است که مرحومه طبق پروتکل بهداشتی تدفین خواهدشد.
?? @B_kakhkNews