? متاسفانه سرمایه گذاریها در منطقه تاکنون جواب نداده است ،سرمایه گذاران می آیند و قول سرمایه گذاری می دهند اما وعده های خود را اجرایی نمی کنند. شهرداری و شورا آمادگی دارد تا سرمایه گذاران را بصورت جدی حمایت کند. ?شهرداریها امکانات خوبی ازجمله ماشین آلات و کارخانه آسفالت در اختیار دارند ولی از […]

? متاسفانه سرمایه گذاریها در منطقه تاکنون جواب نداده است ،سرمایه گذاران می آیند و قول سرمایه گذاری می دهند اما وعده های خود را اجرایی نمی کنند.
شهرداری و شورا آمادگی دارد تا سرمایه گذاران را بصورت جدی حمایت کند.
?شهرداریها امکانات خوبی ازجمله ماشین آلات و کارخانه آسفالت در اختیار دارند ولی از این ظرفیت بخوبی استفاده نشده است.
?تعامل شهرداری گناباد با کاخک بسیار کمرنگ است بصورتیکه هیچ همکاری با شهرداری کاخک ندارد ، درصورتیکه بیشترین خدمات شهرداری کاخک به گردشگرانی است که از گناباد به کاخک می آیند. شهرداری گناباد باید حتی کمک حال شهرداری های دیگر باشد که صورت نمی گیرد.
?تشکیل یک تعاونی همکاری بین شعرداریهای منطقه ضرورت دارد، احداث نیروگاه خورشیدی می تواند درآمد پایداری برای شهرداری ها داشته باشد.
?نهالکاری دوطرف جاده کاخک _گناباد علیرغم مصوبات و قولهای داده شده توسط شهرداری کاخک با همکاری مهک انجام شد اما از سمت گناباد کسی پای کار نیامد و این مصوبه از سالها قبل روی کاغذ مانده است.
?جمعیت شناور و زائرین کاخک در سرانه اعتبارات متاسفانه دیده نمی شود.
?کار عملیات زیرسازی بولوار کشاورز شرقی بدون یک ریال اعتبار در حال انجام است .
?پروژه های شهرداری ها به پیمانکاران واگذار می شود که به زیان شهرداریها است، وقتی شهرداری ها خود توانایی و دانش فنی اجرای پروژه ها را دارند چرا به پیمانکار واگذار می شود؟
✍ #کاخک_نیوز