?شوراها هنوز جایگاه اصلی خود را بدست نیاورده و این موضوع به یکی از بزرگترین مشکلات امروزی شوراها تبدیل شده است. ? مشکل بزرگ شهرستان‌ راههای ارتباطی است که توجه به حوزه راههای ارتباطی در پیشرفت شهرستان موثر خواهد بود. ?ارتقاء جاده کاخک کریمو نیازمند توجه ویژه مسئولین است. ?ورودی جاده کاخک به استاد بدترین […]

?شوراها هنوز جایگاه اصلی خود را بدست نیاورده و این موضوع به یکی از بزرگترین مشکلات امروزی شوراها تبدیل شده است.
? مشکل بزرگ شهرستان‌ راههای ارتباطی است که توجه به حوزه راههای ارتباطی در پیشرفت شهرستان موثر خواهد بود.
?ارتقاء جاده کاخک کریمو نیازمند توجه ویژه مسئولین است.
?ورودی جاده کاخک به استاد بدترین ورودی را از نظر ایمنی و ترافیکی دارد.
?استفاده از ظرفیت گردشگری آورده خوبی دارد و به خوبی باید استفاده کرد.
?کمیسیون ماده ۵ اجرا نشده و با اجرای آن مشکلات زیادی از شهرداری ها حل خواهد شد.
?تعدیل حرایم قنات قصبه از واجبات کاخک بود و از فرماندار و سایر مسئولین که در این امر زحمت کشیدند تشکر می کنیم
?بهسازی بافت فرسوده و اجرای کمربندی نیازمند اجراست.
?توجه ویژه دولت به بحث اعتبار شهرداریها ضروری است.