➖انتظار داریم ادارات شهرستان در بخش کشاورزی و دامداری کارها را تسهیل کنند، اگر کشاورزی و دامداری در بخش کاخک رونق نداشته باشند کاری در این منطقه دیگر وجود نخواهد داشت. ➖دستگاههای خدمات رسان برای خدمات رسانی به قشر زحمتکش کشاورز و دامدار زیاد هزینه درست نکنند که در شرایط فعلی توان مالی آنها بسیار […]

➖انتظار داریم ادارات شهرستان در بخش کشاورزی و دامداری کارها را تسهیل کنند،
اگر کشاورزی و دامداری در بخش کاخک رونق نداشته باشند کاری در این منطقه دیگر وجود نخواهد داشت.
➖دستگاههای خدمات رسان برای خدمات رسانی به قشر زحمتکش کشاورز و دامدار زیاد هزینه درست نکنند که در شرایط فعلی توان مالی آنها بسیار پایین است.

➖از ظرفیت گردشگری هیچ استفاده ای در کاخک نمی شود ، متاسفانه یک مورد بوم گردی در کاخک وجود ندارد و کسی تاکنون پای کار نیامده است.
➖ظرفیت سماق را در نواحی مستعد بخش کاخک باید جدی بگیریم و سطح زیر کشت آن را افزایش دهیم خوشبختانه در خانیک اقدامات خوبی انجام شده که میتواند قطب تولید سماق در منطقه شود ، هرسال جشنواره برداشت سماق برگزار می شود و کارگاه سماق کوبی هم در خانیک راه اندازی خواهدشد.
➖آب قنوات در بیشتر رودخانه ها در سطح بخش رها است و از ناحیه جهاد کشاورزی نیازمند برنامه ریزی جدی است.
➖جاده های ورودی به کاخک‌ نیازمند توجه ویژه است.
➖با آسفالت در روستاها قدرت اقتصادی منطقه بالا نمی رود، با جذب سرمایه گذار و اقدامت ارزنده در جهت مهاجرت معکوس و ایجاد اشتغال پایدار بالتبع آن در آینده آسفالت معابر صورت خواهد گرفت.
➖میدان ورودی سه راهی گناباد فردوس کاخک باید زودتر مشکل آن حل شود تا به مرحله اجرا رسد.