گلایه وفایی عضو شورای شهر کاخک در جلسات که این بار نیز در جلسه همفکری شوراها و شهرداری خطاب به مهندس آقایی رئیس شورای شهرستان اینگونه گفت؛ 🔸 در بحث پیگیری کارها خارج از شهر کاخک اینقدر دویدیم کارمان به جایی نرسید، کارمان به نتیجه نمی رسد ، کارهایی که فرماندار انجام داد به نتیجه […]

گلایه وفایی عضو شورای شهر کاخک در جلسات که این بار نیز در جلسه همفکری شوراها و شهرداری خطاب به مهندس آقایی رئیس شورای شهرستان اینگونه گفت؛

🔸 در بحث پیگیری کارها خارج از شهر کاخک اینقدر دویدیم کارمان به جایی نرسید، کارمان به نتیجه نمی رسد ، کارهایی که فرماندار انجام داد به نتیجه رسید اما کارهایی که با شهردار و شورای گناباد داشتیم به جایی نرسید.
🔸قنات قصبه محدودیت هایش برای ما است ،اما مباحث گردشگری برای این شهر سیاحتی دیده نمی شود در صورتیکه تفرجگاه و زیارتگاه گناباد در کاخک است.
وی به جمله بسیار زیبای همه جای ایران سرای من است اشاره کرد و گفت؛ شهر کاخک با دو میلیون زائر سالانه ،سرانه اعتباراتی ندارد و فقط زحماتش برای ما است.لازم است به کاخک هم نگاه ویژه ای داشته باشید
🔸مکاتبات زیبا و خوبی برای مدیران استانی داریم اما نمی دانیم این مکاتبات در شورای شهرستان چه می شود؟
🔸در بخش سرمایه گذاری حمایت شهرستانی می خواهیم
آقای مهندس آقایی شما بعنوان رئیس شورای شهرستان برای ما چه کاری کرده اید؟
مصوبات شورای شهرستان اجرایی و عملیاتی نمی شود.