گلایه وفایی عضو شورای شهر کاخک در جلسات که این بار نیز در جلسه همفکری شوراها و شهرداری خطاب به مهندس آقایی رئیس شورای شهرستان اینگونه گفت؛ ? در بحث پیگیری کارها خارج از شهر کاخک اینقدر دویدیم کارمان به جایی نرسید، کارمان به نتیجه نمی رسد ، کارهایی که فرماندار انجام داد به نتیجه […]

گلایه وفایی عضو شورای شهر کاخک در جلسات که این بار نیز در جلسه همفکری شوراها و شهرداری خطاب به مهندس آقایی رئیس شورای شهرستان اینگونه گفت؛

? در بحث پیگیری کارها خارج از شهر کاخک اینقدر دویدیم کارمان به جایی نرسید، کارمان به نتیجه نمی رسد ، کارهایی که فرماندار انجام داد به نتیجه رسید اما کارهایی که با شهردار و شورای گناباد داشتیم به جایی نرسید.
?قنات قصبه محدودیت هایش برای ما است ،اما مباحث گردشگری برای این شهر سیاحتی دیده نمی شود در صورتیکه تفرجگاه و زیارتگاه گناباد در کاخک است.
وی به جمله بسیار زیبای همه جای ایران سرای من است اشاره کرد و گفت؛ شهر کاخک با دو میلیون زائر سالانه ،سرانه اعتباراتی ندارد و فقط زحماتش برای ما است.لازم است به کاخک هم نگاه ویژه ای داشته باشید
?مکاتبات زیبا و خوبی برای مدیران استانی داریم اما نمی دانیم این مکاتبات در شورای شهرستان چه می شود؟
?در بخش سرمایه گذاری حمایت شهرستانی می خواهیم
آقای مهندس آقایی شما بعنوان رئیس شورای شهرستان برای ما چه کاری کرده اید؟
مصوبات شورای شهرستان اجرایی و عملیاتی نمی شود.