جلسه تعامل ، همفکری و هم اندیشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گناباد، کاخک، بیدخت و روشناوند ، شورای بخش کاخک و شهرستان و شهرداران شب گذشته به دعوت شورای اسلامی شهر کاخک با حضور فرماندار شهرستان ، امام جمعه کاخک و بخشداران بخش مرکزی و کاخک در محل شهرداری کاخک برگزار شد. به گزارش #کاخک_نیوز […]

جلسه تعامل ، همفکری و هم اندیشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گناباد، کاخک، بیدخت و روشناوند ، شورای بخش کاخک و شهرستان و شهرداران شب گذشته به دعوت شورای اسلامی شهر کاخک با حضور فرماندار شهرستان ، امام جمعه کاخک و بخشداران بخش مرکزی و کاخک در محل شهرداری کاخک برگزار شد.
به گزارش #کاخک_نیوز در این نشست مشترک، هریک از اعضای شوراهای اسلامی و دیگر مدعوین به بیان نظرات مشترک خود درجهت حفظ جایگاه و تلاش همه جانبه در راستای پیشرفت مجموعه شهرستان گناباد پرداخته و بر تعامل و هم اندیشی با تکیه بر خرد جمعی تاکید کردند .