از اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده به جهت کنترل و مقابله با این پدیده نامبارک و بنا بر توصیه های بهداشتی تالارهای پذیرایی و امکان فرهنگی هنری از پذیرش میهمان خودداری و یا نسبت به لغو برنامه های پیش بینی شده بلحاظ ممنوعیت تجمعات اقدام نمودند. اما با […]

از اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده به جهت کنترل و مقابله با این پدیده نامبارک و بنا بر توصیه های بهداشتی تالارهای پذیرایی و امکان فرهنگی هنری از پذیرش میهمان خودداری و یا نسبت به لغو برنامه های پیش بینی شده بلحاظ ممنوعیت تجمعات اقدام نمودند.
اما با گذشت ۴ ماه از حضور این میهمان منحوس علیرغم پیگیریهای
متعدد متصدیان اینگونه واحدها مبنی بر چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان های پی در پی تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته بطوریکه با ممنوعیت برگزاری مراسمات عمومی منجمله عروسی و… در واحدهای سرپوشیده همچون تالارها، دیگر نفس اینگونه اماکن به شماره افتاده است.
اکنون با این زنگ خطر، توجه جدی مسئولین به اینگونه واحدها میتواند تا حدودی غبار ناامیدی را از چهره متصدیان واحدها بزداید و رنج ناشی از خسران آنان را به حداقل برساند.
قابل ذکراست در کاخک چندین واحد پذیرایی ، اقامتی ، تالار و مجتمع فرهنگی هنری آسیب دیده از کرونا وجود دارد.
#کاخک_نیوز