حدود۳ماه از تعطیلی بانک صادرات کاخک میگذرد و تاکنون درخواستهای مردمی و پیگیریهای متعدد مسئولین مبنی بر بازگشایی این بانک با پنجاه سال فعالیت بی نتیجه مانده است ، حال آقای مختارپور مشهور به اِستا مختار رسم همسایگی بانک را بجای آورده و از سر دلسوزی طی مکتوب نامه ای خواستار بازگشایی مجدد باجه این […]

حدود۳ماه از تعطیلی بانک صادرات کاخک میگذرد و تاکنون درخواستهای مردمی و پیگیریهای متعدد مسئولین مبنی بر بازگشایی این بانک با پنجاه سال فعالیت بی نتیجه مانده است ، حال آقای مختارپور مشهور به اِستا مختار رسم همسایگی بانک را بجای آورده و از سر دلسوزی طی مکتوب نامه ای خواستار بازگشایی مجدد باجه این بانک از طریق نماینده شهرستان شد.
استا مختارمی گفت : بسته بودن این بانک برای مردم کاخک بخصوص قشر سالمند مشکلات و گلایه های زیادی ایجاد کرده است.

پ ن : با موافقت سرپرستی بانک استان مبنی بر بازگشایی باجه این بانک ، پس از ماهها هنوز پاسخی از تهران داده نشده است . خداکند کرونا را دلیلی بر تاخیر در پاسخ قرار ندهند وگرنه حالا حالاها کرونا هست و پاسخی نخواهدبود.