?۷۰ در صد جمعیت قبلا در روستاها بوده و ۳۰ در صد در شهرها اما امروزه بعلت کمبود امکانات رفاهی برای روستائیان این مسئله برعکس شده است که خود آسیب جدی به حوزه روستاها رسانده است و عمدتاً نیز مصرف کننده شده و به حاشیه شهرها به سکونت پرداخته اند. ?۹۰درصدکارگرهای شهرک های صنعتی روستائیان […]

?۷۰ در صد جمعیت قبلا در روستاها بوده و ۳۰ در صد در شهرها اما امروزه بعلت کمبود امکانات رفاهی برای روستائیان این مسئله برعکس شده است که خود آسیب جدی به حوزه روستاها رسانده است و عمدتاً نیز مصرف کننده شده و به حاشیه شهرها به سکونت پرداخته اند.
?۹۰درصدکارگرهای شهرک های صنعتی روستائیان هستند و نگرش مسئولین به بحث اشتغال در نزدیکی روستاها بسیار ضعیف بوده است.
?بیش از ۵ سال است گازرسانی به روستاهای شرق کاخک شروع شده و نه تنها به بهره برداری نرسیده بلکه مشکلات پیمانکاری و… دارد.
?اجرای پروژه راه ۱۲ کیلومتری کاخک تا کارشک روی کاغذ مانده است.از مزیت های بهره برداری از این مسیر ، راه روستاهای غرب نیم بلوک بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر به کاخک کاهش پیدا میکند.
?جاده کامه به کاخک کم عرض و فاقد استاندارد لازم است.
?اینترنت در روستاهای کاخک بسیار ضعیف است و دانش آموزان و دانشجویان در برخی روستاها برای استفاده از اینترنت باید بر بلندای قله ها و تپه ها از خدمات اینترنت بهره مند شوند .
? اگر مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی آستان قدس در نجم آباد احداث گردد بسیار کاربردی تر از مکان پیش بینی شده فعلی خواهد بود.