?حریم قنات قصبه باعث فریز شدن منطقه کاخک شده و تاکنون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است ، کاخک نیز باید از منافع قنات قصبه منتفع گردد. ?راه اندازی شرکت کاشی هستی یکی از مهمترین درخواستهای مردم کاخک در بحث اشتغال است ?فرصت های شغلی و سرمایه گذاری توسط شهرداری فراهم گردیده است که از […]

?حریم قنات قصبه باعث فریز شدن منطقه کاخک شده و تاکنون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است ، کاخک نیز باید از منافع قنات قصبه منتفع گردد.
?راه اندازی شرکت کاشی هستی یکی از مهمترین درخواستهای مردم کاخک در بحث اشتغال است
?فرصت های شغلی و سرمایه گذاری توسط شهرداری فراهم گردیده است که از عموم علاقمندان و سرمایه گذران خواسته ایم تا جهت استفاده از این فرصتهای شغلی و گردشگری استفاده نمایند.
?مسکن و زمین بسیار گران شده است و خرید املاک از توان جوانان خارج شده است.
?شهرک دامداری مشکل آب و برق دارد .
?بسیاری از دیمه زارها و اراضی مردم قبلاً در تصرف اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی قرار گرفته که بایستی در جهت ایجاد اشتغال به مردم بازگردد.